Organizácia Euro-Sportring

 

 

Organizácia Euro-Sportring

História Euro-Sportringu je históriou ľudí – mužov a žien, chlapcov a dievčat, oblečených či v športových dresoch alebo v oblekoch, skrátka ľudí, ktorých spája jedno – láska k športu. Nadácia Euro-Sportring bola založená v roku 1960 ako oficiálna nezisková organizácia s poslaním zbližovať európsku mládež prostredníctvom medzinárodných športových stretnutí. Za uplynulých 50 rokov sa skupinka ľudí, ktorí stáli pri zrode organizácie, rozvinula do medzinárodnej siete s tisíckami dobrovoľníkov. Dnes je pod záštitou Euro-Sportringu organizovaných približne 100 mládežníckych a 25 seniorských futbalových a hádzanárskych turnajov, na ktorých sa každoročne zúčastňuje okolo 8000 tímov z vyše 30 krajín. Napriek všetkým zmenám v Európe a v rámci organizácie ostáva jej základný aspekt konštantný a nezmenený – a tým je radosť zo športu a poslanie zbližovať ľudí rôznych národností a kultúr.

V posledných rokoch venovala nadácia čoraz viac pozornosti strednej a východnej Európe, výsledkom čoho je otvorenie zastúpenia pre strednú Európu vo Viedni. Zastúpenie Euro-Sportringu, ktoré zahájilo svoju činnosť na jar tohto roku, sústreďuje svoju činnosť na krajiny Rakúsko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko a v neposlednom rade Slovenská republika. Cieľom jeho činnosti je rozšíriť ponuku turnajov organizácie o turnaje v uvedených krajinách a umožniť čo najväčšiemu počtu tímov z týchto krajín zúčastniť sa na medzinárodných turnajoch. S cieľom podporiť ich účasť na turnajoch Euro-Sportringu bol vytvorený Stredoeurópsky fond, z ktorého je tímom z uvedených krajín poskytovaná výrazná dotácia na financovanie svojej účasti na medzinárodnom turnaji.

 

Medzinárodné turnaje nadácie Euro-Sportring

Turnaje:

-       Otvorená registrácia, prístupnosť pre všetky vekové a výkonnostné kategórie

-       Atraktívne športové komplexy v príjemnom prostredí

-       Oficiálne zahájenie a záverečný ceremoniál so slávnostným udeľovaním cien

-       Rozhodcovia s licenciou – záruka spravodlivej súťaže

-       Jasne špecifikované pravidlá turnajov v súlade so zásadami národnej futbalovej ligy, UEFA a FIFA

Ubytovanie a stravovanie:

-       Ponuka rôznych typov ubytovania: v školách a telocvičniach, na internátoch, v mládežníckych ubytovaniach, bungalovoch a hoteloch rôznej triedy

-       Stravovanie formou plnej penzie alebo polpenzie v mieste pobytu, podľa typu ubytovania buď spoločne s ostatnými účastníkmi alebo samostatne

-       Asistencia miestneho zamestnanca Euro-Sportringu a jazykové služby

-       Informačné centrum na športovisku a / alebo v mieste ubytovania

Sprievodný program:

-       Rozpis zápasov je prispôsobený miestu konania turnaja a jeho turistickej atraktivite

-       V mieste s bohatou ponukou cestovného ruchu je ponechaný časový priestor na jeho prehliadku a vybraní organizátori ponúkajú fakultatívny program

-       V miestach s obmedzenou turistickou ponukou je zabezpečený bohatý sprievodný program

 

Bližšie informácie:

Euro-Sportring CE-Wien, pani Katarína Horská,

Tel. (SK) 0850 888 087, E-mail: k.horska@euro-sportring.org

web : http://www.euro-sportring.org


Späť