Mládežnícke futbalové centrum Viktória v Skalici

Pozvánka na

futbalové turnaje ročníka 2004 a 2005 v Skalici

 

usporiadateľ: Mládežnícke futbalové centrum Viktória v Skalici

 

termíny: nedele 21.8.2011 - 2004 od 10:00

4.9.2011 - 2004 od 10:00

11.9.2011 - 2005 od 10:00

 

miesto: futbalový štadión Skalica

ihrisko: umelá tráva , brány 5x2m

systém turnaja: podľa počtu účastníkov 6 -10

hrací čas: 1x 15 min.

štartovné: 65 Eur, 1500 Kč

 

Informácie o turnajoch: Vladimír Winkler , mfcviktoria@zoznam.sk ,

tel.č. +421 918 999 648

 

Prihlášky sa prijímajú do: 15.8.2011


Späť