P. J. Servis International Football Tournament 2011

P O Z V Á N K A

Vážení športoví priatelia,

srdečne Vás pozývame na 1. ročník futbalového turnaja mladých hráčov v kategórii U / 10

„P. J. Servis International Football Tournament 2011", ktorý sa uskutoční v meste Nováky

(okres Prievidza) v areáli MFK Nováky dňa 21. augusta (srpna) 2011 od 10:00 na prírodnej prípadne umelej tráve.

Základné informácie:

 

Termín: nedeľa 21. august (srpen) 2011

Čas trvania: cca od 10:00 do 17:00

Kategória: U / 10 - hráči narodení po 1. 1. 2002

Hrací systém: 6 + 1

Počet zápasov: minimálne 5 zápasov pre každý tím

Počet tímov: max 10 (2 skupiny po 5, zápasy o víťazstvo a umiestnenie v turnaji) prípadne iný systém podľa prihlásených tímov

Povrch a ihrisko: prírodná tráva, hra na šírku (zlé počasie = umelá tráva)

Hrací čas: 20 min.

Štartovné na turnaji: 60 € / Euro / mužstvo

(Štartovné zahŕňa náklady na stravu - párky, chleba, nápoje - čaj, minerálna voda, náklady na rozhodcov, prenájom areálu, ceny a pod.)

Prihlášky treba posielať na e-mailovú adresu: sport@pjservis.sk

STIAHNI PROPOZÍCIE TURNAJA TU

Partneri turnaja:

Futbalovekluby.sk_banner.jpg

Kontakt:

Ing. Ivan Jurkovič

 

konateľ, projektový manažér

+421 918 619 806

jurkovic@pjservis.sk

Ivan Jurkovič

športový referent

+421 908 133 613

sport@pjservis.sk

 

P. J. Servis, s. r. o.

Staré Grunty 36, AD L

841 04 Bratislava

mob.: +421 908 133 613 / +421 918 619 806

tel./fax.: +421 2 654 40 221

email: sport@pjservis.sk, jurkovic@pjservis.sk

http://www.pjservis.sk


Späť